bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.08.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja plików

zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert w zakresie: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Jesionowej nr 1 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej, kotłowni gazowej i regulacją instalacji centralnego ogrzewania.”

userfiles/file/Zaproszenie%20Inspektor%20Nadzoru_p.pdf

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Jesionowej nr 1 wraz z budową
instalacji fotowoltaicznej, kotłowni gazowej i regulacją instalacji centralnego ogrzewania.”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

userfiles/file/Wybor_najkorzystniejszej_oferty_P.pdf

informacja z otwarcia ofert:

userfiles/file/INFORMACJA%20Z%20OTWARCIA%20OFERT_p_10082021.pdf

informacja o kwocie:

userfiles/file/Informacja%20o%20kwocie%20art%20222%20ust%204_p___.pdf

identyfikator postępowania: 4544c40d-749c-4274-b287-e07a2f7d1707

userfiles/file/projekt%202/SWZ%20p.pdf

userfiles/file/projekt%202/08d94c21-9cdb-d910-6e94-c30001e84d36.pdf

projekt budowlany i wykonawczy::

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz1.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz2a.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz2b_.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz3.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz3_.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz4.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz5.pdf

userfiles/file/Rys%201.pdf

userfiles/file/Rys%202.pdf

userfiles/file/Rys%203.pdf

userfiles/file/Rys%204.pdf

userfiles/file/Rys%205.pdf

userfiles/file/Rys%206.pdf

userfiles/file/Rys%207.pdf

userfiles/file/Rys%208.pdf

userfiles/file/Rys%209.pdf

userfiles/file/Rys%2010.pdf

userfiles/file/Rys%2011.pdf

userfiles/file/Rys%2012.pdf

userfiles/file/Rys%2013.pdf

userfiles/file/Rys%2014.pdf

userfiles/file/Rys_%2015.pdf

userfiles/file/Rys_%2016.pdf

userfiles/file/Rys_%2017.pdf

userfiles/file/Rys_%2018.pdf

userfiles/file/Rys_%2019.pdf

userfiles/file/Rys_%2020.pdf

userfiles/file/Rys_%2021.pdf

Przedmiar:

userfiles/file/projekt%202/przedmiar/Przedmiar%20Elektryka.pdf

userfiles/file/projekt%202/przedmiar/%C5%81azy_bud%20-%20przedmiar.pdf

userfiles/file/projekt%202/przedmiar/%C5%81azy_sanit%20-%20przedmiar.pdf

Specyfikacja techniczna:

budowlana:

userfiles/file/1_str_STWiOR_bud_%C5%81azy.pdf

userfiles/file/STWiOR_bud_%C5%81azy.pdf

elektryka:

userfiles/file/Strona%20tytu%C5%82owa%20specyfikacja.pdf

userfiles/file/20200617%20Specyfikacja%20techniczna.pdf

sanitarna:

userfiles/file/Strona%20tytu%C5%82owa__.pdf

userfiles/file/Specyfikacja__.pdf

_____________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu przetargu:

userfiles/file/Uniewa%C5%BCnienie.pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na wykonanie zadania:

userfiles/file/Informacja%20o%20kwocie%20art_%20222%20ust_%204_p.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

userfiles/file/INFORMACJA%20Z%20OTWARCIA%20OFERT_p.pdf

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu:

"Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca na gazowy i regulacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Jesionowej nr 1 w Łazach.”

Ogłoszenie:

userfiles/file/og%C5%82oszenie.pdf

userfiles/file/2021_%C5%81azy_sanit%20-%20przedmiar%20przetarg.pdf

userfiles/file/kotl_%C5%82azy_el_inw%20-%20przedmiar%20przetarg.pdf

userfiles/file/SWZ_p.pdf

identyfikator postępowania: b237358f-3a07-449d-b5b9-34b19f8e8cb1

Projekt budowlany:

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz1.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz2a.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz2b_.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz3_.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz4.pdf

userfiles/file/Opis%20techniczny%20cz5.pdf

userfiles/file/Rys%201.pdf

userfiles/file/Rys%202.pdf

userfiles/file/Rys%203.pdf

userfiles/file/Rys%204.pdf

userfiles/file/Rys%205.pdf

userfiles/file/Rys%206.pdf

userfiles/file/Rys%207.pdf

userfiles/file/Rys%208.pdf

userfiles/file/Rys%209.pdf

userfiles/file/Rys%2010.pdf

userfiles/file/Rys%2011.pdf

userfiles/file/Rys%2012.pdf

userfiles/file/Rys%2013.pdf

userfiles/file/Rys%2014.pdf

userfiles/file/Rys_%2015.pdf

userfiles/file/Rys_%2016.pdf

userfiles/file/Rys_%2017.pdf

userfiles/file/Rys_%2018.pdf

userfiles/file/Rys_%2019.pdf

userfiles/file/Rys_%2020.pdf

userfiles/file/Rys_%2021.pdf

Projekt wykonawczy:

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%201.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%202.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%203.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%204.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%205.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%206.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%207.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%208.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%209.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%2010.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%2011.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%2012.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%2013.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys%2014.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys_%2015.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys_%2016.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys_%2017.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys_%2018.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys_%2019.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys_%2020.pdf

userfiles/file/projekt%20wykonawczy/Rys_%2021.pdf

Specyfikacja techniczna:

budowlana:

userfiles/file/1_str_STWiOR_bud_%C5%81azy.pdf

userfiles/file/STWiOR_bud_%C5%81azy.pdf

elektryka:

userfiles/file/Strona%20tytu%C5%82owa%20specyfikacja.pdf

userfiles/file/20200617%20Specyfikacja%20techniczna.pdf

sanitarna:

userfiles/file/Strona%20tytu%C5%82owa__.pdf

userfiles/file/Specyfikacja__.pdfOpublikował: Lidia Janus
Publikacja dnia: 17.08.2021
Podpisał: Michał Malicki
Dokument z dnia: 22.06.2021
Dokument oglądany razy: 1 408